Inici

Artivisme social transformador

L’expressió artística permet descobrir les claus internes per a projectar una nova manera d’estar en el món i de mirar, sentir i crear el futur de manera col·lectiva. La simbiosi entre art i transformació social obre possibilitats encara poc explorades de participació i compromís amb els reptes actuals.

L’art convida a aprofitar la capacitat creativa de la ciutadania pel bé comú i a dissenyar estratègies integradores de TOTA la societat, abraçant la seva diversitat i complexitat.

Com artistes ens posem al servei de la comunitat, de la gent. I reivindiquem la ciutat, el poble, l’espai comú, com a escenari de transformació social.

Ara és el moment. Actuem!

Actors o actrius som totxs nosaltres. Ciutadanxs no són aquellxs que viuen en societat, són aquellxs que la transformen!

Augusto Boal